Ветроходни училища

Предлагаме на Вашето внимание обучение по ветроходство и морска подготовка за деца и младежи и възрастни. Целта на обучението е придобиване на теоретически и практически знания във ветроходството, умения за самостоятелно управление на ветроходна яхта, начални навигационни познания и опознаване на черноморското крабрежие с неговата история, флора и фауна. Заниманията се осъществяват чрез осигурена от нас материална база и високо квалифицирани преподаватели. Вариантите за провеждане на целодневни и полудневни занятия дават възможност да се осъществят програми в зависимост от заетостта на участниците. Крайна цел е формирането на здравословни навици у младите хора за общуване с морето и природата, както и придобиване на полезни знания и умения.Тимбилдинг

За компаниите, които искат да сплотят своя колектив, има възможност да бъдат организирани различни атрактивни мероприятия, които да включват както чисто ветроходство или участия на регати, така и комбинация с голф, АТВ-сафари и др. Поставянето на служителите в една нестандартна за тях среда ще спомогне за тяхната по-добра реализация като екип в ежедневната им работа.

Тимбилдинг Тимбилдинг

Всички права запазени © 2009 bumars.com