Информация

Черно море, наричано в древността Eвксинос Понтос, образува източната граница на Република България, а с него граничат още Румъния, Украйна, Русия, Грузия и Турция. Дължината на българската част от бреговата му линия е около 380 км. и в по-голямата си част включва плажна ивица. От географска гледна точка нос Емине, най-източната част на Стара планина, разделя българското черноморско крайбрежие на северно и южно. С непрестанното си развитие курортите в България дават многообразни възможности за уникално съчетание на морски, балнеологичен и културен туризъм.

Климатът по българския бряг е изключително мек. Благодарение на качеството на морската вода да изстива и да се стопля по-бавно от въздуха пролетите тук са хладни, а есените дълги. Средната температура на въздуха през лятото е около 28°, а на водата около 23°. Най-топло е през юли и август, май е началото на сезона, а септември, макар и малко несигурен откъм слънце, е най-хубавият месец от годината.


Повече информация за Черно море можете да видите на следните линкове:

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea

http://blacksea.orlyonok.ru/blacksea.shtml

http://www.icpdr.org/icpdr-pages/black_sea.htm

Всички права запазени © 2009 bumars.com